Att känna igen, benämna och se likheter och skillnader mellan de vanligaste geometriska formerna var svårare än vad vi trodde. Här kommer en ”rap” som vi kikade på och som på ett bra sätt förklarar de olika formerna. Titta gärna hemma om o om igen!