Vi har räknat många uppgifter i subtraktion där vi tränat oss i att räkna ”talsort för talsort”. Alltså uppgifter av typen 56-22. Nu har vi också kommit till tal med tiotalsövergång. Uppgifter där ”entalen inte räcker”.

För att räkna ut dessa tal finns det många olika tankesätt. Den tankestrategi  vi tränar på just nu är ”Räkna upp”.

Se klippet nedan och träna gärna på liknande tal. Nu börjar det lossna för del flesta och många barn har börjat bli duktiga på tankestrategin.