I engelskan arbetar vi med kläder och färger.

Eleverna har tränat sig på att berätta vad de har på sig och fråga en kamrat vad hen har på sig. Pröva att låta barnen berätta hemma om vad de har på sig och kanske också beskriva någon annan i familjen har på sig.

Exempel

– What are you wearing?

– I am wearing blue jeans and a grey T-shirt.

Här kommer också ett spel (dator) som på ett enkelt sätt tränar klädesplagg på engelska. Hoppa upp med mellanslagslagsknappen och fånga rätt klädesplagg. Klicka på bilden för att starta spelet.

kladspel