Under ett par veckor har vi arbetat med statistik och diagram.

Mål:

Eleverna ska skapa, tolka och läsa av enkla diagram.

Eleverna har genomfört egna undersökningar på mellanstadiet och högstadiet. Många undersökte favoritmat eller favoritsport. Därefter har de själva skapat diagram och ställt frågor till. Exempel på frågor kunde vara: Hur många fler tycker om taco än pizza?

Som avslutning gick vi en ”mattepromenad” där vi satte upp alla våra diagram i korridoren och svarade på frågorna.

diagrampromemad