IMG_1748[1]IMG_1736[2]

I svenska har vi i halvklassgrupper arbetat med sagor. Här har vi läst ”Stadsmusikanterna från Bremen”. Vi läste sagan högt tillsammans. Barnen har därefter ritat egna bilder till sagan och skrivit vad de valt att rita. I mindre grupper har eleverna sedan fått återberätta sagan och använt bilderna och lagt ut på en tidslinje i kronologisk ordning.  Här har vi tränat på sagans struktur och på att återberätta.